pdfOGLAS REGATE

86. MRDUJSKA REGATA 2017

SPLIT - HRVATSKA
07. listopada 2017.

ORGANIZATOR
JK «LABUD» , Uvala Baluni 9, 21000 Split
Tel / fax ++385 21 398-583
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; www.jklabud.hr

PRAVILA
• Pravila jedriličarskih natjecanja 2017-2020 (RRS)
• Ovaj oglas za regatu
• Upute za regatu
• Posebni propisi sigurnosti HJS-a (PPS), za regate IV. Kategorije.
• Službene obavijesti Regatnog odbora i organizatora koje će biti oglašene najmanje 2 sata
prije početka regate. Obavijesti mogu mijenjati Upute za regatu.
• Jedriti će se po «OPEN» sustavu razvrstanja prema dužini preko svega (vidi Izmjere dužine
preko svega i Pravo sudjelovanja )
• Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

POSEBNA PRAVILA
• Izuzima se prva rečenica Regatnog pravila 51(RP) ISAF «pomični balast». Dozvoljava se
uporaba pomične kobilice i balasnih tankova.
Prilikom obavljanja pomenutih radnji zabranjeno je koristiti pumpe koje za svoj rad koriste
pogonski motor povezan propelernom osovinom. Također je zabranjeno prazniti balasne
tankove preko ispusta na krmi krstaša i tako ostvarivati poriv.
• Sve jedrilice moraju imati porivni unutarnji ili vanbrodski motor.
• Za vrijeme regate ne smiju biti postavljena sidra na vrhu pramca, a vanbrodski motori ne
smiju biti postavljeni na krmi broda s «nogom motora» u vodoravnom položaju.
• Pogonski motori, pramčani motori i generatori moraju biti isključeni najkasnije do signala
upozorenja (5 minuta do starta ).
• Svi takmičari ispod 18 godina moraju nositi pojaseve za spašavanje za vrijeme regate.

REKLAMIRANJE
Regata je kategorije C, prema Dodatku 1 (RP) ISAF Kodeksu reklamiranja. Sve jedrilice dužne su istaknuti reklamu sponzora regate, te regatni broj koji osigurava organizator. Jedrilice koje ističu reklamu svog sponzora moraju imati dopuštenje nacionalnog saveza.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja:
• imaju jedrilice jedno trupci čija duljina preko svega (LOA) prelazi 5.50 metara.
• mogu imati jedrilice kraće od 5.50 metara (LOA), ukoliko se pregledom premjera ustanovi
da udovoljavaju, zahtjevima sigurnosti plovila i posade svojom konstrukcijom i opremom.
Pregled zahtijeva i plaća vlasnik jedrilice.
Nemaju pravo sudjelovati:
- jedrilice više trupci, olimpijske klase i slične jedrilice koje su preinačene, te one jedrilice
koje ne udovoljavaju minimalnim propisima sigurnosti za regate IV. Kategorije.
- jedrilice sa ugrađenim trapezima, daskama za izbacivanje i platformama koje nisu sastavni
dio trupa jedrilice.

ISPRAVE
Potrebno je predočiti slijedeće:
• Verifikacija nacionalnog saveza za kormilara i članove posade(predočiti original ili priložiti
fotokopiju)
• Plovidbena dozvola (predočiti original ili priložiti fotokopiju)
Prijava jedrilice bez valjane plovidbene dozvole neće se prihvatiti.

PODJELA U SKUPINE I STARTNINA

SKUPINA/ DULJINA PREKO SVEGA/ IZNOS STARTINE
MAXI Preko 16.00 750,00
0 13,51 – 16,00 550,00
1 12,01 – 13,50 450,00
2 11,11 – 12,00 300,00
3 10,26 – 11,10 250,00
4 9,41 – 10,25 200,00
5 8,46 – 9,40 150,00
6 7,71 – 8,45 130,00
7 7,11 – 7,70 100,00
8 6,51 – 7,10 80,00
9 5,50 – 6,50 70,00
10 TRADICIONALNA Preko 9.01 prema startnini skupina maxi - 5
11 TRADICIONALNA 5,50 – 9,00 prema startnini skupina 5 - 9
12 OLD TIMER Preko 9,01 130,00
13 OLD TIMER 5,50 – 9,00 80,00

U skupine 10 i 11 (TRADICIONALNA) mogu sudjelovati sve plastične jedrilice čija godina gradnje datira prije 31.12.1987.
Skupine 12 i 13 (OLD TIMER) čine jedrilice drvene gradnje.

• Najmanji broj jedrilica u pojedinoj skupini je 10 (deset), osim za skupinu 12 i 13 čiji je
najmanji broj jedrilica 5 (pet) i skupinu Maxi čiji je najmanji broj jedrilica 3 (tri).
• Regatni odbor zadržava pravo izmjene postojećih skupina ili spajanja skupina ukoliko u nekoj od njih ne bude dovoljan broj jedrilica. Skupine će biti određene nakon zaključivanja prijava, i ne mogu se mijenjati nakon 23.00 sata petak 06.10.2017.

PROPOZICIJE ZA SKUPINE «ČIJA GRADNJA DATIRA PRIJE 31.12.1987.»
U ovaj razred (skupine 10, 11) ulaze sve brodice čija godina gradnje datira prije 31.12. 1987. godine. Ove jedrilice kao i jedrilice drvene gradnje (skupine 12, 13) ne moraju udovoljavati propisima HJS-a, ali moraju imati opremu propisanu od državnih vlasti za navigaciju do otočića Mrduje, i trebaju imati valjanu plovidbenu dozvolu.

IZMJERA DUŽINE PREKO SVEGA ( LOA)
Dužina preko svega ( LOA ) mjeri se između dva vertikalna pravca koji prolazi kroz krajnje točke trupa krstaša, koja isključuje kormilo, tangun, ogradu, platforme i ostala pomagala koja izlaze iz trupa jedrilice.
Ovakva dužina preko svega se uzima kao mjerilo za određivanje po skupinama, a prihvaća se dužina trupa jedrilice koja je upisana u zadnju svjedodžbu ORC – Club / IMS. Vlasnik ili kormilar
jedrilice potpisom na prijavi za regatu upisuje dužinu preko svega, u dobroj vjeri, poštujući pravilo 69 (RP).
Prihvatljivo odstupanje od deklarirane dužine preko svega može iznositi + 50 mm.

PREMJERAVANJE
Sve jedrilice ako to zahtijevaju mogu biti premjerene od strane Organizatora. Premjeravanje se vrši u lučici JK»Labud». Vrijeme premjeravanja će se dogovoriti sa takmičarima a najkasnije do 12.00 h petak, 06.10.2017.

RUTA REGATE
Regata će se jedriti na ruti: SPLIT – oko otočića MRDUJA – SPLIT oznaka 1 – SPLIT cilj. Duljina rute je 22 nautičke milje.

PROGRAM REGATE
• Petak, 06.listopada 2017. - dolazak natjecatelja i registracija; sastanak kormilara u 20.30 h.
• Subota, 07.listopada 2017. - zajednički start za sve skupine u 11.00 h.
Proglašenje pobjednika regate, prigodni program u 20.30 h.
• Nedjelja, 08.listopad 2017. – rezervni dan

PRIJAVE
Prijava se smatra valjanom:
• Ispunjenjem obrasca prijave uručene osobno ili poslane putem pošte, faxom ili
elektronskom poštom te vlastoručnim potpisom iste,
• Predočenjem dokumenata ( Plovidbena dozvola i verifikacija za kormilara; vidi ISPRAVE )
• Uplatom startnine
• Preuzimanjem regatnog broja i Uputa za jedrenje.

Startninu uplatiti putem banke ili pošte na račun kluba otvoren kod Splitske Banke broj HR4923300031100045266 s naznakom startnina za Mrdujsku regatu i ime jedrilice.
Startna lista će biti izvješena na oglasnoj ploči najkasnije 2 sata prije starta regate.

RADNO VRIJEME REGATNOG UREDA
Srijeda, 04.listopada 2017. od 10.00 do 15.00 sati.
Četvrtak, 05.listopada 2017. od 10.00 - 13.00 i od 16.00 – 20.00 sati.
Petak, 06.listopada 2017. od 09.00 – 20.00 sati.

UPUTE ZA REGATU
Preuzimanje Uputa za jedrenje i regatnih brojeva biti će u kancelariji Organizatora , a mogu se preuzeti najkasnije do 20.00 sati u petak, 06.listopada 2017.

ODREĐIVANJE REDOSLJEDA
Redoslijed će se odrediti po jedrenom vremenu.

ODGOVORNOST
Svaka jedrilica i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik ili njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim
osobama. Organizator, Regatni odbor i suci otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, jedrilica ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizašlih od same regate.
Činom kada Regatni odbor prihvati prijavu za regatu pojedine jedrilice, ne znači da je prihvatio odgovornost za njenu sigurnost za vrijeme regate.
Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili skipera jedrilice da su brod, jarboli, jedrilja, motor i oprema u dobrom stanju te moraju upoznati posadu s mjerama sigurnosti na jedrilici tj. posada mora biti upoznata gdje se nalaze sredstva spašavanja i kako se njima rukuje. Odgovornost je vlasnika jedrilice, njegovog predstavnika ili kormilara ocijeniti mora li neki član posade nositi pojas za spašavanje tijekom trajanja regate. Osobe ispod 18 godina i djeca dužni su nositi pojas za spašavanje tijekom trajanja regate.
Pravo i odgovornost je svake jedrilice odlučiti se startati, nastaviti jedriti ili povući se iz regate.

PROSVJEDI
Prosvjedi koji se ulažu prije ili poslije regate ( najkasnije jedan sat nakon prolaska jedrilice prosvjednika kroz cilj ) predaju se uz pristojbu od 300.00 Kn, koja se vraća ako je prosvjed dobiven. U slučaju prosvjeda na premjer jedrilice troškovi premjeravanja naplatit će se onoj strani koja je prosvjed izgubila.

NAGRADE ZA PLASMAN U REGATI
• Najbrža jedrilica regate dobiva:
- pehar u trajno vlasništvo i
- prijelazni pehar na čijem se postolju upisuje pobjednik.(pehar ostaje u vitrini «JK «Labud»)
• Drugo plasirana jedrilica bez podjele u skupine dobiva pehar.
• Treće plasirana jedrilica bez podjele u skupine dobiva pehar.
• Trofej « Inž. Žarko Dešković » najbržoj jedrilici koja se natječe za JK «Labud» prijelazni pehar na koji se upisuje ime pobjednika a čuva se u vitrini JK «Labud», pobjednik dobiva tanjur plaketu u trajno vlasništvo.)
• Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno)
• Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno)
• Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)
Molimo nagrađene kormilare da osobno predignu svoje nagrade te ako su spriječeni, da delegiraju svog predstavnika i o tome obavijeste regatni ured kako bi na vrijeme upisali ime i prezime primatelja koji ga zamjenjuje. Pritom Vas molimo da delegirate odraslu osobu a ne dijete.
• Nagrada za najbržu jedrilicu do Mrduje
• Nagrada za fair play – posljednja jedrilica regate

NAGRADA ZA SUDJELOVANJE U REGATI
• Nagrade brončani, srebreni i zlatni jubilej (vidi rubriku «Rekorderi po broju sudjelovanja»)
• Nagrada povelja za pet godina vjernosti regati
• Zlatni prsten „MRDUJA“

ORGANIZATOR
Split 25.08.2017.