Na samom početku programa svečane dodijele nagrada za 86.Mrdujsku regatu dodijeliti će se i nagrade za vjernost.
Ovogodišnji laureati su:

Laureat za zlatni prsten 86. Mrdujska regata 2017.

Ante Tonko Čapkun

Laureati za zlatnu plaketu 86. Mrdujska regata 2017.

Ante Antunović
Mate Arapov
Mate Josipović
Boris Sardelić
Vojko Tudja

Laureati za srebrenu plaketu 86 Mrdujska regata 2017.

Goran Butorović
Igor Čaljkušić
Željko Cikatić
Marin Marasović
Petar Nardelli
Miljenko Nikolić
Igor Krstulović-Opara
Darko Škarpa
Mislav Zuppa

Laureati za brončanu plaketu 86. Mrdujska regata 2017.

Zoran Šimić
Žarko Dešković
Toni Bulaja
Tihana Tadinac
Marijan Šuško
Ivan Javorčić
Igor Mihajlov
Dragan Urlić
Ruben Vujnović
Nikša Mariani
Darko Jajić
Damir Kraljević

Laureati za povelju 86. Mrdujska regata 2017.

Nikša Matulić
Miroslav Ivanišević
Marin Mišura
Zoran Šarić
Zoran Kalinić
Nandi Lukman
Marko Bertolino
Josip Višić
Ivan Medved
Edi Marinković
Dragan Kubelka