4. Aligator 2
5. Black Mystery
6.Anadora
7. Angelo Rosso
8. Teuta
9. Barba Branko
10. Snježama
11. Polet 5.0
12. Gringo 2
13. Janska X
14. Mareus 2
15. Geisha
16. Viga
17.Croatel One
18. PMC
19. Južni Vjetar
20. Gavrilović

Jugo i levanat jačine 8 čvorova. Sa broda okretišta na Mrduji imamo informaciju kako nadolazi nevera. Hoće li zaobići Mrduju?