POPIS OPREME ZA PREGLED     PDF

1. Ručna kaljužna pumpa.

2. Dva čvrsta vedra.

3. Kompas.

4. Pričuvne žarulje za navigacijska svjetla.

5. Prečka čiji prednji porub iznosi najviše 60% ukupne dužine prednjeg leta, te glavno jedro koje se može efikasno skratiti tako da se njegov prednji porub smanji za 40% , ili olujna prečka i jedro.

6. Alat prema priloženom spisku:

6.1. Kombinirana kliješta

6.2. Izvijač

6.3. Čekić

6.4. Pila za metal

6.5. Kliješta za odrezivanje pripona

6.6. Komplet okastih ključeva prilagođen pogonskom motoru

7. Gorivo za pogonski motor (minimum 3 sata rada motora po etapi).

8. Navigacijske karte za plovidbu do Otoka Visa, šestar i dva navigacijska trokuta.

9. VHF pomorska radio stanica s uredno izdanom dozvolom.

10. Protupožarni aparat s važećim atestom.

11. Sidro, sidreni lanac i konopi primjerenih dimenzija definirani pravilnikom za brodice i jahte.

12. Baterijska svjetiljka.

13. Kutija prve pomoći prema pravilnikcima za brodice i jahte.

14. Rudo za kormilarenje u nuždi.

15. Pojasevi za spasavanje za sve osobe ukrcane na jedrilici.

16. Potkova ili kolut za spašavanje opremljen s bar 30 m plivajućeg konopa postavljen na dohvat kormilaru i spreman za trenutnu upotrebu.

17. Sigurnosni pojasevi – Trake opremljene sigurnosnim kukama za privezivanje posade.

18. Pirotehnički signali ne stariji od 3 godine (4buktinje i 2 signalne rakete).