• Kalenda regata 2023

J.K. “LABUD” - Split, Turistička zajednica Milna

“LABUD CLASSIC” & „GRP CLASSIC“

Split - Milna - Split

03. - 04. rujna 2011. godine

UPUTE ZA JEDRENJE

·     PRAVILA:

·     Pravila jedriličarskih natjecanja 2009-2012 (RRS)

·     Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 5 – pogledati na: http://www.sailing.org/tools/documents/OSR2008_AppJ_081205-%5B4352%5D.pdf 

·     Ovaj Oglas za regatu.

·     Upute za jedrenje.

·     REKLAMIRANJE:

Regata je “C” kategorije  prema Dodatku 1 RRS-a.

·     PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA:

Priopćenja natjecateljima objavljivat će se na službenoj oglasnoj ploči ispred J.K. Labud u Splitu, te na oglasnoj ploči ispred Turističke zajednice u Milni. Svi natjecatelji dužni su se obavještavati  putem oglasne ploče.

·     IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE: 

Bilo koja izmjena u uputama za jedrenje, ili izmjena rasporeda jedrenja objavit će se na sastanku kormilara  (vidi Oglas za regatu - PROGRAM NATJECANJA).

·     PROGRAM JEDRENJA:

Jedrit će se u dvije etape koristeći  “OPEN” sustav razvrstavanja prema dužini preko svega LOA (vidi oglas za regatu).

·     RASPORED JEDRENJA:

- PRVA ETAPA jedrit će se na relaciji Split - Milna (11 NM). Start regate uslijedit će u subotu 03. rujna 2011. godine u 1200 sati.

- DRUGA ETAPA jedrit će se na relaciji Milna - Split (11NM). Start regate uslijedit će u  nedjelju 04. rujna 2011. godine u 1100 sati.

LINIJA STARTA I CILJA:

      - Linija starta prve etape biti će  između istaknute narančaste zastave na platou iza doma i crvene

      plutače.

- Cilj prve etape u Milni biti će postavljen na samom ulazu u zaljev. Predstavljat će ga zamišljena linija između svjetionika na rtu BIJAKA i koplja s istaknutom plavom zastavom na brodu RO usidrenog jugozapadno od svjetionika.

- Start druge etape biti će zamišljena linija između svjetionika na rtu BIJAKA i koplja s istaknutom narančastom zastavom na brodu RO.

- Linija cilja druge etape bit će zamišljena linija između signalnog jarbola marine “ACI” i zelenog svjetionika na istočnom lukobranu ulaza u luku Split.

·     POMOĆNI START: 

U slučaju neadekvatnih uvijeta za start iz Splita, RO može pozvati krstaše na liniju pomoćnog starta. Isti će biti postavljen na udaljenosti od cca 500 metara južno od poluotoka Sustipan, između koplja s istaknutom narančastom zastavom na brodu RO i crvene oznake.

·     SIGNALI STARTA I CILJA:

UPOZORENJE: Na pet (5) minuta prije starta istaknut će se zastava J.K. “Labud” uz jedan (1)   zvučni signal. Pogonski motor i generatori moraju biti ugašen najkasnije do trenutka isticanaj signala pripreme.

PRIPREMA: Na četiri (4) minute prije starta podići će se zastava, “Z” (MSK) uz jedan (1) zvučni signal. Zastava “Z” (MSK) spustit će se jednu minutu prije starta uz jedan dugi zvučni signal.

START: Signalizira se spuštanjem zastave upozorenja uz jedan (1) zvučni signal.

CILJ: Prolaz krstaša kroz cilj signalizirat će se zvučnim signalom.

KAZNE NA STARTU - (preuranjeni start):

Primjenjivat će se modificirano pravilo 30.2. RRS (“Z” zastava MSK). U slučaju da je krstaš prekršio pravilo 30.2. kaznit će se vremenskom kaznom od 5 % jedrenog vremena. U slučaju općeg opoziva, pripremni signal za ponovljeni start uslijedit će 5 (pet) minuta nakon opozvanog starta.

·     OGRANIČENJE VREMENA:

Raspoloživo vrijeme jedrenja obiju etapa je ograničeno do 1830 sati.

·     SUSTAV BODOVANJA:

Plasman unutar skupina definira jedreno vrijeme na temelju kojeg će se izvršiti bodovanje uz primjenu sustava niskih bodova prema dodatku A Regatnih pravila. Bodovat će se obje etape, te će ukupni plasman unutar skupine odrediti zbroj bodova obje etape. U slučaju izjednačenosti ukupnog broja bodova među dvjema ili više jedrilica mora ih se poredati prema njihovim bodovima u posljednjem natjecanju -jedrenju ( prema pravilu A 8.2 Regatnih pravila.)

·     RADIO VEZA:

Radni kanal RO je VHF 77. VHF radiouređaj na krstašima sudionicima mora biti uključen za vrijeme trajanja regate na radnom kanalu RO. U slučaju odustajanja ili havarije posade su odmah dužne o tome obavijestiti RO.

·     PROSVJEDI:

Pismeni prosvjedi će se primati u prostorima “Turističke zajednice Milna” ili u kancelariji J.K. “LABUD” najkasnije 1 (jedan) sat nakon prolaska krstaša prosvjednika kroz cilj pojedine etape. Priopćenja o prosvjedima objavit će se na službenoj oglasnoj ploči 1 (jedan) sat i 10 (deset) minuta nakon prolaska posljednjeg krstaša kroz cilj, obavještavajući natjecatelje gdje i kada je saslušanje u kojima su oni stranke u prosvjedu ili svjedoci.

·     ODGOVORNOST:

Svaki krstaš i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik ili njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama. Organizator otklanja svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, krstaša, ili trećih osoba prije za vrijeme i poslje regate. U okviru prijave za Regatu jedriličari potpisuju Izjavu o poštivanju Regatnih pravila, svih ostalih Pravila, oglasa i uputa koje se primjenjuju na ovoj Regati.

U Splitu, 02. rujna 2011.                                                        REGATNI ODBOR