• Viška regata

IZMJENA UPUTA ZA JEDRENJE

Točka 9.1 Oznake kursa okrugle plutače crvene boje.

Mijenja se u:

Oznake kursa biti će cilindrične plutače crvene boje.

 

PRO Dominik Perković

22.09.2022 14.00h