Vesna_Perkovi_150Da je ovo intelektualni tjedan Labudovih članova potvrdila je i naša draga članica Vesna Perković Jović koja je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu pred stručnim povjerenstvom obranila doktorsku disertaciju s temom Stambena arhitektura Frane Gotovca. Svoju doktorsku umješnost Vesna će pokazati kroz pripreme Labudovih kopnenih resursa za predstojeće regate.
Vesna, doktorice... čestitamo