U subotu smo uspješno održali redovnu skupštinu kluba.

Zahvaljujemo članovima koji su, poštujući epidemiološke mjere, potvrdili sve točke dnevnog reda a time i rad stare i nove uprave.