Vremenske (ne)prilike u Finskoj omogučile su tek jedan pokušaj starta na EP no nakon kratkog vremena suci su se ipak odlučili za povlačenje na kopno. Rezultati su dakle isti kao jučer.