skupstina 02-2013 webNakon nešto više od dva mjeseca u prostorijama kluba danas su se ponovo sastali skupštinari. Ovaj put razlog je bila Redovna Godišnja izvještajna Skupština na kojoj je Uprava predstavila rad u protekloj godini kao i plan za 2013.
Nakon što su odali počast preminulim u protekloj godini, članovi kluba saslušali su izviješća predsjednice Mire Boban, člana Uprave zaduženog za male klase Karla Kureta te dopredsjednika i člana zaduženog za krstaše Tona Mlikotu. U ime Nadzornog odbora skupštinarima se obratio Lukša Cicarelli.
Iz svega što smo danas mogli čuti sa sigurnošću se dade zaključiti kako je Labud svojim rezultatima i dalje  u samom vrhu uspješnosti što se očekuje i u bliskoj budućnosti.
Nakon izlaganja večinski su prihvačena sva izviješća kao i plan koji je Uprava pomno i sa mnogo rezerve, obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju, pripremila za 2013. godinu.
Na Skupštini se otvorila diskusija o popustu koji članovi ostvaruju temeljem rada tijekom godine a reflektira se na cijenu vezarine za slijedeće kalendarsko razdoblje. Ova je tema bila dosta prisutna u posljednje vrijeme među članovima te je bilo nužno malo se dulje zadržati na njoj. Na inicijativu Uprave pred mjesec dana sastala se i komisija koja se tek upoznala sa pojedinostima a u dogledno kratko vrijeme trebati će predložiti izmijejen model popusta za članove.
Kako bi model bio što efikasniji to je potrebno čuti što više mišljenja članstva.
Uprava je upoznala prisutne o pojedinostima vezanim za korištenje pomorskog dobra kao i o izradi novog zakona vezanog uz ovu temu i temu koncesije.
Vjerujemo da će klub povoljno ploviti i u 2013. godini.