Obavijest clanovima 150 crvena

Obavještavamo sve jedriličare natjecatelje JK Labud da je HJS započeo sa izdavanjem verifikacija za 2014. godinu. Prema cjeniku HJS-a, do 31.01.iznos verifikacije je 55,00 kn, od 01.02. do 30.04. 80,00 kn, a od 01.05. do kraja godine 100,00 kn. Svi koji žele izraditi verifikaciju trebaju uplatiti članarinu klubu za 2014. godinu. 
Kako od 01.01.2014. kancelarija više ne prima gotovinske uplate, molimo članove da na žiro račun kluba HR4923300031100045266 uplate iznos članarine (240,00 ili 120,00 kn ovisno o kategoriji) te iznos verifikacije sa naznakom članarina i verifikacija te ime i prezime za koga se uplaćuje.