O B A V I J E S T Č L A N O V I M A

MOLE SE ČLANOVI KOJI SU ZAINTERESIRANI ZA PROSLAVU NOVE GODINE U KLUPSKOM KAFEU DA SE PREDBILJEŽE U KANCELARIJI KLUBA.

PREDBILJEŽBE SE PRIMAJU UZ KAUCIJU OD 100,00 KN PO OSOBI.

MAKSIMALNI BROJ DO 80 LJUDI.

PRAVO PRVENSTVA IMAJU ČLANOVI KLUBA.