VERIFIKACIJE

HJS započeo je sa izradom verifikacija jedriličara za 2015. godinu.
Cijene verifikacija su ostale iste uz dodatak da ove godine podliježu oporezivanju.

Budući da je u siječnju cijena verifikacije znatno niža pozivamo članove da do 28.01.2015. na račun kluba uplate članarinu za 2015 i iznos verifikacije.

RIBOLOVNE DOZVOLE

U 2015. godini klub nastavlja za svoje članove vršiti prodaju ribolovnih dozvola po istim uvjetima kao i prethodne godine.
Članovi koji žele preko kluba kupiti ribolovnu dozvolu moraju podmiriti klupsku članarinu za 2015. godinu.
Također, na račun kluba potrebno je uplatiti iznos ribolovne koji je ostao isti kao i 2014.g.

U nastavku pogledajte cjenik za verifikacije i ribolovne dozvole.

 

Iznos verifikacije temeljem datuma zaprimljenog zahtjeva Neto PDV Ukupno
01.01. - 31.01. 55,00 13,75 68,75
01.02. - 30.04. 80,00 20,00 100,00
01.05. - 31.12. 100,00 25,00 125,00

Ribolov

Kategorija Cijena dozvole Članska iskaznica HSSRM Ukupno
SENIOR (18-60 godina) 350,00 50,00 400,00
VETERAN (osobe sa navršenih 60 god. života) 60,00 50,00 110,00
UMIROVLJENIK (svi umirovljenici bez obzira na godine)  60,00 50,00 110,00
INV. DOMOV. RATA(samo uz predočenje Rješenja o statusu invalida Domovinskog rata ili iskaznice HVIDR-e) 10,00 50,00 60,00
JUNIOR (do 18. godina)  10,00 20,00 30,00
PARANGAL (uz važeću godišnju dozvolu ) 300,00 300,00  
1 DAN 60,00 50,00 110,00
3 DANA 150,00 50,00 200,00
7 DANA 300,00 50,00 350,00
30 DANA 700,00 50,00 750,00