Nakon redovne skupštine koja se održala u nedjelju 24.02.2008. nekolicina članova
slikala se za uspomenu i arhivu kluba.