JK Labud 1280x356L

Temeljem članka 20. stav 3 Statuta

Predsjednica kluba Mira Boban

S A Z I V A

Redovnu godišnju Skupštinu kluba
za dan 24.12.2015.g. u 11,00 sati u prostorijama kluba, Uvala baluni 9

DNEVNI RED

1. Izbor radnog Predsjedništva
2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izglasavanje financijskog plana za 2016.g.
4. Razno

U Splitu, 02.12.2015.g

NAPOMENA: Po završetku redovne Skupštine u prostorijama kluba će se organizirati tradicionalni domjenak za Badnjak uz bakalar i prigodne poklone za najmlađe članove.