JK Labud 1280x356L 

Pozivaju se članovi da podmire svoje obveze za članarine i vezarine.

Tajništvo kluba