JK Labud 1280x356L

Predsjednica kluba gđa. Mira Boban objavila je poziv članovima na izbornu skupštinu koja će se održati 26.11.2016. Poziv sa pripadajućim stavkama dnevnog reda pogledajte na linku