Na temelju čl. 2. Pravilnika o dodjeli prava na korištenje veza i odluke Uprave kluba od 05.siječnja 2021. godine objavljuje se slijedeći natječaj:

N A T J E Č A J  

ZA   DODJELU   VEZA   NA   KORIŠTENJE

 

1 VEZ ZA BRODICU DUŽINE DO 10,00 M

1 VEZ ZA BRODICU DUŽINE DO 15,00 M

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči kluba.

MOLBA SE PODNOSI NA PROPISANOM OBRASCU UZ DOKAZ O VLASNOSTI BRODICE

 

Pravo podnošenja molbe imaju članovi kluba sa najmanje 5 godina neprekinutog članstva.

                       

Objavljeno na oglasnoj ploči 07.siječnja 2021.g.

                                                                                                                                             PREDSJEDNIK JK LABUD

                                                                                                                                             Ing. Žarko Dešković  

                       

Split, 07.siječnja 2021.g.