• Mrduja Festival Jedrenja
  • Viška regata
  • MRDUJA OPTIMIST KUP – MEMORIJAL BORIS VUJNOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 

U lučici trenutno imamo nekoliko slobodnih vezova. Stoga je Uprava na sjednici 06.04.2021. godine donijela Odluku o rasporedu korištenja slobodnih vezova.