• Mrduja Festival Jedrenja
  • Viška regata
  • MRDUJA OPTIMIST KUP – MEMORIJAL BORIS VUJNOVIĆ

 

Pozivam aktivne članove kluba, da u skladu sa epidemiološkim mjerama, prisustvuju redovnoj Skupštini kluba koja je zakazana za 26.03.2022. u 10,00 sati u prostorijama kluba, Uvala baluni 9.

Poziv

Anketni list