Obavijest_clanovima_150_crvenaU skladu sa izmjenama Zakona o OIB-u od 01.siječnja 2010. potrebno je koristiti isti.
Stoga molimo sve članove da nam dostave ispunjen LISTIĆ sa potrebnim podacima.