JK Labud

Temeljem članka 22. stav 3 Statuta

S A Z I V A M

Redovnu godišnju Skupštinu kluba za dan 21.02.2015.g. u 10,30 sati u prostorijama kluba, Uvala baluni 9

POZIVAM Vas da prisustvujete Skupštini

 

DNEVNI RED
1. Izbor radnog Predsjedništva
2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće Uprave kluba za 2014.g.
- Izvješće Predsjednice, Mira Boban
- Izvješće Olimpijske i MK klase, Karlo Kuret
- Izvješće krstaša, Ante Mlikota
4. Izvješće Inventurne komisije
5. Izvješće Nadzornog odbora
6. Račun prihoda i rashoda za 2014.g. i plan za 2015.g.
7. Razno