Dana 21. veljače 2015. godine održana je Redovna godišnja Skupština kluba.
Skupština je otpočela s radom u 10,30 sati u prostorijama kluba u Uvali baluni 9.
Skupština je usvojila predloženi Dnevni red Skupštine kako slijedi:
1. Izbor radnog Predsjedništva
2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće Uprave kluba za 2014. g.
- Izvješće Predsjednice, Mira Boban
- Izvješće Olimpijske i MK klase, Karlo Kuret
- Izvješće krstaša, Ante Mlikota
4. Izvješće Inventurne komisije
5. Izvješće Nadzornog odbora
6. Račun prihoda i rashoda za 2014. g. i plan za 2015. g.
7. Razno

Ad 1 – Prema predloženom dnevnom redu izabrano je radno Predsjedništvo. Skupština je prihvatila predložene članove kluba Kolju Grisogona i Marina Alujevića.

Ad. 2 – Za zapisničara je predložena Vesna Perković Jović, a za ovjerovitelja zapisnika predložen je Igor Čaljkušić. Skupština je prijedlog prihvatila.

Ad. 3 – Članovi uprave kluba – predsjednica Mira Boban, Karlo Kuret i Ante Mlikota izvijestili su Skupštinu kluba o najvažnijim događajima u protekloj godini. (izvještaji u prilogu)

Ad 4 – Marijana Božanić izvijestila je Skupštinu kluba o radu inventurne komisije. Zapisnik je prihvaćen. (izvještaj u prilogu)

Ad 5 – S Izvješćem Nadzornog odbora Skupštinu je upoznao Lukša Cicarelli, predsjednik NO. Zapisnik je prihvaćen (izvještaj u prilogu)

Ad. 6 – Predsjednica kluba Mira Boban izvijestila je Skupštinu o prihodima i rashodima za 2014. godinu i iznijela plan za iduću 2015. godinu. (izvještaj je u prilogu) Plan prihoda i rashoda je prihvaćen. Prihvaćeno je da će se višak sredstava od 134.564,00 kn utrošiti u budućim razdobljima za unapređenje jedriličarske djelatnosti i održavanje kluba. Prihvaćen je i prijedlog Uprave kluba o naplati 13. vezarine kojom će se osigurati sredstva potrebna za dovršenje započetih poslova na uređenju lučice. Prihvaćen je prijedlog Branka Širole da se iznos 13. vezarine raspodijeli na 10 jednakih mjesečnih obroka. Taj iznos će se pribrojiti već utvrđenim mjesečnim iznosima vezarina svakog pojedinog člana kluba.

Ad 7 – Sani Delić je komentirao režim otvaranja/zatvaranja vrata na mulovima. Ukazao je na nemogućnost prolaza svih članova kluba obzirom na to da magnetnu karticu za otvaranje vrata imaju samo članovi čiji su brodovi privezani na pojedinom mulu. Kao rješenje Sani Delić predlaže ugradnju centralnog sustava otključavanja/zaključavanja vrata. Također je ukazao na loše mjesto na kojem je montiran prijemnik magnetne kartice na vratima.

Zapisnik sastavila:
Vesna Perković Jović

Zapisnik ovjerio:
Igor Čaljkušić