JK Labud 1280x356L

HJS je započeo je sa izradom verifikacija jedriličara za 2016. godinu.
Budući da je u siječnju cijena verifikacije znatno niža pozivamo članove da do 28.01.2015. na račun kluba br. HR4923300031100045266 uplate iznos članarine i verifikacije.
Članovi mlađi od 18 godina i stariji od 65 godina trebaju uplatiti 188,75 kn dok ostali uplaćuju 308,75 kn. Prilikom uplate potrebno je naznačiti ime osobe za koju se članarina i verifikacija za 2016. uplaćuju.