JK Labud 1280x356L

Temeljem članka 21. Statuta

S A Z I V A M

Redovnu godišnju Skupštinu kluba za dan 12.03.2016.g. u 10,00 sati u prostorijama kluba, Uvala baluni 9
POZIVAM Vas da prisustvujete Skupštini

DNEVNI RED

1. Izbor radnog Predsjedništva
2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće Uprave kluba za 2015.g.:
- Izvješće Predsjednice - Mira Boban
- Izvješće Olimpijske i MK klase - Karlo Kuret
- Izvješće krstaša - Ante Mlikota
4. Izvješće Inventurne komisije
5. Izvješće Nadzornog odbora
6. Račun prihoda i rashoda za 2015.g
7. Razno

Predsjednica
Mira Boban