• Mrduja Festival Jedrenja
  • Viška regata
  • MRDUJA OPTIMIST KUP – MEMORIJAL BORIS VUJNOVIĆ

 

SANACIJA FASADE

Sa završetkom ljeta i većine klupskih regata okrećemo se radovima na kopnu.

Prvo kreće sanacija fasade hangara. Sanacija je velik projekt koji će se odvijati u fazama.

Klub je odvojio dio sredstava a dio nam je na natječaju dodijelila Županija splitsko-dalmatinska kojoj se ovim putem i zahvaljujemo.