• Mrduja Festival Jedrenja
  • Viška regata
  • MRDUJA OPTIMIST KUP – MEMORIJAL BORIS VUJNOVIĆ

Članovi kluba mogu sportske ribolovne dozvole za 2022. godinu izraditi u periodu od 01.12.2021. do 01.03.2022.