radovi_kanal
Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže Podsustava Uvala Baluni obuhvaćaju odvodnju otpadnih voda s područja Uvale Baluni te prebacivanje u postojeći kolektor u gradskoj luci, a kojim će se otpadne vode odvoditi na uređaj Katalinića brig.
Obzirom da će radovi trajati do početka ožujka sljedeće godine, sve aktivnosti na platou kluba do tada će biti poprilično limitirane pa se mole članovi za strpljenje po pitanju vađenja brodova na suho zbog redovnog servisa.