novi_vezovi
Nova kolpomorta
-   Obranom završnog rada kod prof. Marinovića, Labudovi članovi Vedran Mandić i Aron Lolić prvi su od svih polaznika uspješno završili trenerski tečaj te stekli zvanje trener jedrenja.
-   Postavljena su nova kolpomorta i lanac u bazenu ''A'' pa se konačno svi korisnici mogu vratiti sa brodovima na svoj vez istočno od navoza travel lifta. Postavljanjem novih kolpomorta ujedno se dobilo i dosta dodatnog mjesta za privez trenerskih gumenjaka na tom prostoru.
-   Podignute su nove foto i video galerije na web stranici pa se sada može vidjeti proširena galerija sa ovogodišnje Mrduje, iz škole jedrenja, ali isto tako i sa regata iz Hyeresa, Medemblika, Kiela i ostalih.
-   Iako je pomorski promet na području Makarske danas bio u kolapsu zbog jakog juga, laseraši Dugi i Lujo su bez problema trenirali krmu jedreći od Makarske do Splita, za što im je trebalo nešto više od 2 sata i 30 minuta