• Paiška regata

Osim što predlažemo da već u siječnju napravite verifikacije za 2009. godinu, evo još jednog prijedloga.
Pogledajte kalendar regata u organizaciji kluba i odvojite svoje vrijeme za učešće na njima.

RB Naziv regate Datum održavanja Klase
Od Do
1 Split Olympic Sailing Week 04.03.2009 08.03.2009 AOC
2 18. Komiška regata 29.05.2009 31.05.2009 OPEN, ORC, IRC
3 Labud Classic 05.09.2009 06.09.2009 OPEN
4 78. Mrdujska regata 19.09.2009 20.09.2009 OPEN
5 Mrduja Optimist Cup
- In Memoriam Boris Vujnović
25.09.2009 27.09.2009 OPT
6 65. Viška regata 16.10.2009 18.10.2009 OPEN, ORC, IRC

Ovaj kalendar može biti interesantan i za one koji ne mogu aktivno učestvovati kao takmičari.
Svaka organizacija bilo koje od gore navedenih regata zahtijeva i pomoć članova volontera.
Ukoliko ste vi jedan/na od tih slobodno se javite u regatni ured.